Việt Phát

HOTLINE: 0949.848.026
slide1 slide2 slide3

Dự án Giàn khoan dầu khí

Công trình giàn khoan dầu khí được Việt Phát cung cấp vận thăng lồng VPV 100