Việt Phát

HOTLINE: 0949.848.026
slide1 slide2 slide3

Những phụ kiện cấu thành coppha

Tại các công trình và nhà máy hiện nay, coppha là phụ kiện có tầm quan trọng dung để đúc bê tông. Có nhiều phụ kiện quan trọng để cấu thành một coppha chất lượng.

 

Coppha ảnh hưởng rất nhiều đến thời gian và chất lượng thi công công trình. Những bộ phận cấu tạo nên coppha bao gồm: chốt, thanh la giằng, mâm giàn giáo, kích tăng u, kích tăng bằng, ty ren, cây chống, tán chuồn…

Dưới đây là các phụ kiện quan trọng cấu thành coppha.

Bắt chuồn

 

Chốt A và thanh la giằng

 

Chốt tròn

 

Khoá kẹp ty xuyên

 

Thanh ren

 

Ty răng